obrázok

PhDr. Krupa Vladimír (1964)

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Historik, dlhoročný riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch.

Životopis
Ako riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch (od r. 1993) počas svojej pôsobnosti sa osobnou zanietenosťou zaslúžil o povznesenie kultúrnej a historickej úrovne občanov mesta i jeho návštevníkov. Napriek skromným finančným podmienkam, ktoré má k dispozícii, dal reštaurovať mnohé cenné artefakty z fondu múzea, reinštaloval zbierky a s pomocou sponzorov sa mu podarilo vydať množstvo publikácií, ktoré úzko súvisia s mestom Piešťany. Pozoruhodná je i výstavnícka činnosť, ktorú Balneologické múzeum realizuje pod jeho vedením. Je iniciátorom vzácnych archeologických vykopávok. Bohatá je jeho publikačná činnosť, ako predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti sa podieľa na vydávaní zborníka Balneologický spravodajca. Je veľmi aktívnym dlhoročným členom kultúrnej a názvoslovnej komisie pri MsZ Piešťany, bol tiež aktívnym prispievateľom do časopisu Revue Piešťany.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Cena mesta Piešťany
Pamätná medaila predsedu TTSK
Newsletter
Detská knižnica