Maděra Petr (1970)

obrázok

Typ autority
Spisovateľ, básnik, grafik, redaktor

Životopis

Vyštudoval krajinné inžinierstvo na Vysokej škole poľnohospodárskej, potom pôsobil ako pedagóg v Deylovom ústave pre zrakovo postihnutých, takisto pracoval ako krajinný ekológ. Venuje sa sadovníctvu, dendrológii, rybnikárstvu. Okrem toho rediguje a graficky upravuje odborné časopisy a publikácie zamerané na ekológiu. Koncom 90. rokov vo významnej miere spolupracoval s časopisom Weles. Z diela: Krevel (1997), Komorní hůrka (2001), Černobílé rty (2007), Houbeles Pictus (2008).

Zdroj: http://www.czechlit.cz

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica