obrázok

Král Vladimír (1974)

Narodený
Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných televíznych spotov

Životopis
Vladimír Král sa narodil v roku 1974 v Bratislave. V rokoch 1994 - 1999 študoval na Katedre animovanej tvorby FTF VŠMU, v súčasnosti pôsobí ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér, režisér animovaných TV spotov. Venuje sa maľbe na plátno, kde sa mu inšpiračným zdrojom stáva stredoveká tabuľová maľba a knižné iluminácie. Ovplyvňujú ho i renesančné portréty, naivistický francúzsky maliar Henri Rousseau a Neue Sachlichkeit (Otto Dix). Ako autor bábkovej scénografie a priestorového riešenia sa predstavil na pôde BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti v bábkových predstaveniach „Betlehémske rozprávky“ (1998), „Veľký primáš Baro“ (2002) a na príprave výstav „Naše Vianoce na skle maľované“ (1999), „Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - 2007“ alebo „Putovanie s ovečkou“ (2013). Medzi jeho najúspešnejšie ilustrované knihy patria Astík a Obík Kristíny Vulganovej (2001), Analfabeta Negramotná (2011) a Líza, mačka z Trojice (2019) Jána Uličianskeho, Vianočné mystérium Josteina Gaardera (2012). Ilustrácie tvorí ako obraz. Do centra plnofarebnej plochy zväčša situuje plastickú štylizovanú figúru, koncentruje sa na kompozíciu, využíva perspektívu a architektúru prvkov. Do presne vymedzených kolorovaných plôch osádza bizarné postavy, „animuje“ v ilustrácii príbeh, občasne symbolicky definuje detaily a kreuje raz konkrétnu, inokedy surrealistickú scénografiu i situáciu. Do ilustrácií aplikuje systém kombinácie maľby, grafického dizajnu, scénografického myslenia i animácie a profiluje tak plošné divadlo. Detského percipienta vníma ako rovnocenného partnera, ktorému ponúka komplexnú sofistikovanú estetiku výtvarnosti. Za pôsobivé ilustrácie knihy Vianočné mystérium Josteina Gaardera si autor v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012 prevzal Cenu ministerstva kultúry SR. Kniha „Kozliatka“ bola zaradená na Čestnú listinu IBBY za rok 2016 v kategórii Ilustrácia. Kniha Vtáčia legenda získala Cenu BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu 2018 a Cenu Ministerstva kultúry 2018 za vynikajúce ilustrácie. Kniha Líza, mačka z Trojice bola ocenená ako Najkrajšia kniha Slovenska 2019. Rozprávkové tituly Analfabeta Negramotná a Kozliatka vyšli aj v českom preklade.

Odkazy

Knihy (10)

Ocenenia
Najkrajšie knihy Slovenska 2015
Čestná listina IBBY 2016
Newsletter
Detská knižnica