Král Vladimír (1974)

obrázok

Narodený
Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Ilustrátor, Grafik, Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných televíznych spotov

Životopis
Vladimír Král sa narodil v roku 1974 v Bratislave. V rokoch 1994 - 1999 študoval na Katedre animovanej tvorby FTF VŠMU, v súčasnosti pôsobí ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér, režisér animovaných TV spotov. Venuje sa maľbe na plátno, kde sa mu inšpiračným zdrojom stáva stredoveká tabuľová maľba a knižné iluminácie. Ovplyvňujú ho i renesančné portréty, naivistický francúzsky maliar Henri Rousseau a Neue Sachlichkeit (Otto Dix). Ako autor bábkovej scénografie a priestorového riešenia sa predstavil na pôde BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti v bábkových predstaveniach „Betlehémske rozprávky“ (1998), „Veľký primáš Baro“ (2002) a na príprave výstav „Naše Vianoce na skle maľované“ (1999), „Najkrajšie knihy Slovenska 2000 - 2007“ alebo „Putovanie s ovečkou“ (2013). Medzi jeho najúspešnejšie ilustrované knihy patria Astík a Obík Kristíny Vulganovej (2001), Analfabeta Negramotná Jána Uličianskeho (2011) a Vianočné mystérium Josteina Gaardera (2012). Ilustrácie tvorí ako obraz. Do centra plnofarebnej plochy zväčša situuje plastickú štylizovanú figúru, koncentruje sa na kompozíciu, využíva perspektívu a architektúru prvkov. Do presne vymedzených kolorovaných plôch osádza bizarné postavy, „animuje“ v ilustrácii príbeh, občasne symbolicky definuje detaily a kreuje raz konkrétnu, inokedy surrealistickú scénografiu i situáciu. Do ilustrácií aplikuje systém kombinácie maľby, grafického dizajnu, scénografického myslenia i animácie a profiluje tak plošné divadlo. Detského percipienta vníma ako rovnocenného partnera, ktorému ponúka komplexnú sofistikovanú estetiku výtvarnosti. Za pôsobivé ilustrácie knihy Vianočné mystérium Josteina Gaardera si autor v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012 prevzal Cenu ministerstva kultúry SR. Kniha „Kozliatka“ bola zaradená na Čestnú listinu IBBY za rok 2016 v kategórii Ilustrácia. Kniha Vtáčia legenda získala Cenu BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu 2018 a Cenu Ministerstva kultúry 2018 za vynikajúce ilustrácie.

Výberová bibliografia:
Astík a Obík (K. Vulganová, K. Rybárová, Agentúra K 2001), Analfabeta Negramotná (J. Uličiansky, Trio Publishing 2011), Analfabeta Negramotná (J. Uličiansky, Práh 2013, Praha),
Vianočné mystérium (J. Gaarder, Artforum 2012), Kozliatka (M. Rázusová-Martáková, J. Blažková, Buvik 2013), Kůzlátka (M. Rázusová-Martáková, J. Blažková, Portál 2016, Praha), Ako šlo vajce na vandrovku/Tri prasiatka (M. Rázusová-Martáková, Buvik 2015), Jak šlo vejce na vandr/Tři prasátka (M. Rázusová-Martáková, Portál 2018, Praha), Jako by tu tisíc dětí bylo (A. Heyduk, P. Šrámek, Albatros 2018, Praha), Vtáčia legenda (D. Hevier, Trio Publishing 2018), Janko Hraško (M. Ďuríčková, Buvik 2018), Líza, mačka z Trojice (J. Uličiansky, Trio Publishing 2019)

Odkazy

Ocenenia
Najkrajšie knihy Slovenska 2015
Čestná listina IBBY 2016
Newsletter
Detská knižnica