obrázok

Csontosová Zuzana (1976)

Typ autority
Autor

Životopis
Narodila sa v Trenčíne, vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Pracuje ako sociálna pracovníčka v Nízkoprahovom dennom centre pre ľudí bez domova v Brne. Je spoluzakladateľkou časopisu Nota bene na pomoc ľuďom bez domova. V súčasnosti je autorkou na voľnej nohe, venuje sa tvorbe pre deti a píše články do časopisu Dieťa. Knižne debutovala v roku 2013 rozprávkovou knižkou s názvom Najmocnejšie kúzlo. Nasledovali knižky Víla Jazmínka a škriatok Vendelín, Zatúlaný gombík, Madam ježibaba, Jakub a čarovná kolobežka, Majstrík a Krasomilka, Marcipán má veľký plán.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica