Penzešová Alena (1979)

Typ autority
Autor

Životopis
Alena Penzešová je slovenská spisovateľka a poetka. Jej tvorba je zameraná na poéziu a prózu pre deti.
Vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Písať začala už ako osemročná. Najprv básne, balady, neskôr prózu.
Napísala knižky Chorý macko (2018), V lese (2014), Psík Bobi na farme (2015) a ďalšie. Jej séria Prešibané dvojčatá bola preložená aj do českého jazyka (Vyčůránci).

Odkazy

Knihy (13)

Newsletter
Detská knižnica