obrázok

Vysoká škola muzických umení

Adresa
Ventúrska, 3
Bratislava
813 01


Tel.: +421 2 59 30 14 11

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU) je inštitúcia, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkarstva, hudby, tanca, filmu a televíznej tvorby. Bola založená v roku 1949 v Bratislave a nadviazala na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko (HADAPS).

Rektorkou VŠMU je doc. Mária Heinzová, ArtD. Ďalšími predstaviteľmi školy sú prorektori - prof. Mgr. art. Daniel Buranovský ArtD. (prorektor pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum); doc. Svetlana Waradzinová (prorektorka pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť) a Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. (prorektor pre vzdelávanie). Rektorát Vysokej školy múzických umení sídli na Ventúrskej ulici 3 v Bratislave, v bývalej budove Universitas Istropolitana.
Škola má tri fakulty: Divadelnú fakultu, Hudobnú a tanečnú fakultu, Filmovú a televíznu fakultu.

Newsletter
Detská knižnica