obrázok

Mikolášiková - Ábelová Naďa (1942)

Narodený
Bratislava

Pôsobnosť
Piešťany, Handlová, Vrbové, Viedeň, Bratislava, Praha

Typ autority
Výtvarníčka, majiteľka prvej súkromnej galérie na Slovensku.

Životopis
Narodila sa v Bratislave, vyrastala a maturovala v Piešťanoch. Študovala v Brne na škole umeleckých remesiel, neskôr v Prahe na Vysokej skole umeleckopriemyselnej. Pracovala v Piešťanoch, Handlovej a vo Vrbovom, určitý čas vo Viedni, najdlhšie v Bratislave a napokon v Prahe. Od roku 1990 je majiteľkou prvej súkromnej galérie na Slovensku. Je vdova, matka dvoch dcér. Žije a tvorí v Piešťanoch.
Galériu NAMI otvorila 9. 6. 1990 výstavou maliara Emila Bačíka, v tom čase na schodisku rodinného domu na Radlinského ulici č. 31. V lete 1991 presunula činnosť galérie do suterénu toho istého domu. Od roku 1991 až do decembra 1992 usporiadala 7 autorských vystav v priestoroch Starej lekárne na Winterovej ulici v Piešťanoch. V rokoch 1992 až 1993 pôsobila v novom priestore na Winterovej ulici č. 27. Od roku 1993 do roku 2003 pracovala v priestoroch na Winterovej ulici č. 24, kde okrem predajných priestorov, nádvoria mala výstavnú miestnosť, v ktorej usporadúvala autorské výstavy. Celkom 5 výstav slovenských autorov. Od 29. 1. 2003 je majiteľkou galérie. Ako autorka sa počas svojho života venovala organizátorskej práci v oblasti priemyselného designu. Táto pracovná náplň - vzhľadom na časté cestovanie, pobyt mimo bydliska, rodinu s malými deťmi - jej dovoľovala k výtvarnej práci sa vracať iba občas. Od roku 2006 sa venuje vlastnej tvorbe, v ktorej využíva životné skúsenosti a remeselnú zručnosť, ktorá je pre ňu v súčasnosti prioritnou. V máji 2012 sa predstavila svojimi dielami v Dome umenia na výstave s názvom Inventúra – Recykel. O pár mesiacov neskôr pripravila výstavu Recykel 2 – v priestoroch Galérie Fontána. V r. 2013 v PIC otvárala výstavu Recykel 3. V r. 2014 vystavovala aj v rámci výstavy Socha piešťanských parkov. Pri príležitosti jej 75. narodenín bola v Dome umenia otvorená výstava Recykel 4 (od 3. 7. do 13. 8. 2017).
Nemožno zabudnúť ani na ďalšiu jej významnú zásluhu: v r. 1990 položila základy tradičnému Otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Svoje spomienky na Piešťany z čias jej mladosti uverejňuje na portáli zpiestan.sk.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica