obrázok

Palík Peter (1979)

Typ autority
Spisovateľ, herec, režisér, dramaturg

Životopis
Navštevoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Prievidzi, po nej pokračoval v štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore environmentálnej výchovy. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde študoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu.
Od roku 2005 spolupracuje ako dramaturg a režisér s Bratislavským bábkovým divadlom.
V roku 2008 pracoval ako interný režisér v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V tom istom roku sa stal dramaturgom Bábkového divadla Žilina. Venuje sa výhradne bábkovému divadlu a divadlu predmetu. Ako dramaturg spolupracoval s režisérskymi osobnosťami ako Jozef Krofta, Jozef Bednárik alebo Milan Sládek. Je autorom dvoch detských kníh. Píše bábkové hry a scenáre. Je členom Klubu nezávislých spisovateľov. S amatérskymi i profesionálnymi divadelníkmi striedavo pracuje v Prievidzi, v Bratislave a v Žiline.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica