Jankech Peter (1963)

obrázok

Typ autority
Pianista

Životopis
V rokoch 1978-86 vyštudoval na konzervatóriu a potom na VŠMU v Bratislave lesný roh a klavír. Bol členom orchestra Lúčnica, potom člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave. Stále viac ho priťahovali výrazové, nástrojové a harmonické možnosti klavíra - najmä jeho úloha v jazze. Absolvoval súk-romné štúdium jazzového klavíra, rôzne semináre a jazzové dielne a od roku 1988 sa venuje jazzovému klavíru ako profesionálny hudobník. Bol spoluzakladateľom Swing Quarteta v Piešťanoch, s ktorým hral počas piatych rokov na mnohých domácich aj zahraničných jazzových podujatiach. Posledných 10 rokov hrá ako profesionál-ny klavírista v zahraničí. Venuje sa aj jazzovému aranžovaniu. Od mája 2004 člen orchestra Vlado Vizár Jazz Quartet a tiež REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND.

Newsletter
Detská knižnica