obrázok

Mgr. art. Vrábel Marek, ArtD. (1973)

Typ autority
Klavirista, organový umelec

Životopis
Marek Vrábel patrí k špičke strednej generácie slovenského organového umenia. Je absolventom košického Konzervatória, kde v rokoch 1987-1993 paralelne vyštudoval dva hlavné odbory - hru na organe u Emílie Dzemjanovej a hru na klavíri u Petra Kaščáka. Na VŠMU v Bratislave absolvoval roku 1998 hru na organe u Jána Vladimíra Michalka. V rámci zahraničných Majstrovských interpretačných kurzov si svoje vzdelanie ďalej rozširoval u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. V doktorandskom štúdiu na VŠMU ho viedol Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko, kde získal umelecko-akademickú hodnosť „artis doctor“.
Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Petra Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Dušanom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka a Petra Feranca.
Na Slovensku a v zahraničí úspešne uskutočnil vyše 120 recitálov a na svojom konte má doteraz 50 zahraničných koncertných ciest v 14 európskych štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch a prehliadkach:( Mníchov, Frankfurt nad Mohanom, Praha, Viedeň, Budapešť, Bukurešť, Sibiň, Brašov, Ľubľana, Lublin, Krakow, Katowice, Kišiňov, Štokholm, Lahti, Tampere, Helsinki ...)
Je vyhľadávaným komorným hráčom a spolupracuje s mnohými vynikajúcimi našimi aj zahraničnými umelcami. Nahral 8 CD, okrem iného pre Gratex International vlastné organové skladby a improvizácie.
Je činný aj v oblasti publicistiky. Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov, napr. Petra Breinera, Ivana Hrušovského, Milana Nováka, Marka Piačeka, Víťazoslava Kubičku a ďalších. Viacerí skladatelia mu svoje diela aj venovali. V rámci doktorandských koncertov uviedol v Slovenskom rozhlase slovenské premiéry celovečerných cyklov organových diel Petra Ebena. Nahráva pre STV, ČT, Slovenský a Český rozhlas, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria a iné.
Je umeleckým riaditeľom Bratislavského organového festivalu, členom predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady hudobného fondu, Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS a členom poradného zboru Národného osvetového centra. Na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave vyučuje organovú hru od roku 1997, kde je zároveň od roku 2000 vedúcim odboru Cirkevnej a organovej hudby. Externe pôsobí aj na VŠMU v Bratislave. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení.

Newsletter
Detská knižnica