obrázok

Niemiec Zbigniew (1948)

Životopis
Narodil sa v roku 1948, žije v poľskej Ustroni. Je spoluzakladateľom skupiny výtvarných umelcov „Brzimy“, ktorá vznikla v roku 1978. Je autorom „Wiślaczka“ – maskota mesta Wisła. Súčasťou jeho tvorby sú mnohé práce z oblasti užitej grafiky, plagáty, ilustrácie kníh poézie a neperiodických vydavateľstiev, firemné logá i ex librisy. Bol členom redakčnej rady prvých čísel ustroňských novín – „Gazety Ustrońskiej“. V roku 1984 mu minister kultúry udelil ocenenie Zaslúžilý pracovník kultúry. V roku 1998 vydal knihu esejí s názvom „Kaj idziesz, człowiecze?“ (Kam kráčaš, človeče?). Ide o zbierku poviedok v nárečí, ktoré boli dovtedy publikované v „Gazecie Ustrońskiej“. V súčasnosti sú jeho obľúbenými technikami perokresba, rezbárstvo a fotografia.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica