obrázok

Hanák Pavel (1948)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 13. septembra 1948 v Úpici pri Trutnove. Pracuje ako samostatný technológ ČKD Praha d.i.z.. Okrem profesnej kariéry sa celý život venuje maľovaniu a kresleniu. Tvorí výrazné, charakteristické karikatúry osobností všetkých možných profesií, svojich priateľov, známych i neznámych ľudkov z najrôznejšieho prostredia. Publikuje v tlači (Dikobraz, Nový Dikobraz, Podvobraz, Hec, Pojizerské listy, Prager Zeitung, Listy 2002, Cik-cak, Dikobraz 2004, Internetový časopis ČUK – E-GAG, Sorry), vystavuje (Praha, Plzeň, Brno, Znojmo, České Budějovice, Rokytnice nad Jizerou, Vrchlabí, Nejdek a veľa ďalších). Je členom Českej únie karikaturistov a zúčastňuje sa ich výstav. Je autorom ilustrácií ku knihám Jirsa, Havlíček: Slovník justičního slangu; Mužík: Perly soudních spisů; Žáček: Soudničky zašlých časů; Havlíček: Hospoda u taláru.

Newsletter
Detská knižnica