obrázok

Tomaschoff Jan (1951)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 30. marca 1951 v Prahe. Od roku 1966 žije v Nemecku. Od roku 1970 publikoval karikatúry v rozličných novinách a časopisoch, zúčastňoval sa výstav vo Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Japonsku, Nemecku, Poľsku atď. Keď nekreslí karikatúry, pracuje ako psychiater. Je ženatý a má tri deti.

Newsletter
Detská knižnica