Ové pictures

obrázok

Životopis
Od roku 2010 pod značkou Ové Pictures spoločne tvorí a vystupuje duo autoriek animovaných filmov - Veronika Obertová a Michaela Čopíková. Venujú sa tvorbe animácií, motion designu, animovaných videoklipov, filmov a ilustrácií.
Príznačným pre ich tvorbu je hlavne dizajn charakterov. Okrem iného predstavia svoju nomádsku výstavu „HUGs“ (objatia).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica