Grečnárová Zuzana (1960)

obrázok

Typ autority
Redaktorka, dramaturgička

Životopis
Po ukončení štúdia na VŠMU pracovala ako dramaturgička v Slovenskej televízii, Hlavnej redakcii literárno-dramatického vysielania. V roku 1999 nastúpila do Slovenského rozhlasu, kde pracovala ako redaktorka v Odbornej redakcii umelecko- dokumentárnych programov. Od decembra 2000 pracuje ako dramaturgička rozprávkových hier. Pri dramaturgickej práci jej rukami prešli desiatky nových rozprávkových titulov, pracuje s mnohými mladými autormi, ktorí často debutujú v dramatickej tvorbe práve rozprávkovými hrami. Snaží sa v celkovej dramaturgii venovať dostatočný priestor pôvodným hrám aj dramatizáciám literárnych diel, a to slovenských i celosvetových.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica