obrázok

Vokálna skupina Sklo

Typ autority
Vokálna skupina

Životopis
Vokálna skupina Sklo pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od polovice 80-tych rokov. Skupina počas svojej existencie absolvovala bohatú domácu i zahraničnú koncertnú i nahrávaciu činnost, zúčastnila sa na mnohých festivaloch, prehliadkach a sútažiach sakrálnej, folkovej i ľudovej hudby, aktívne participovala na viacerých komponovaných literárno-hudobných pásmach, hudobných programoch a rôznych iných projektoch. Autorsky aj interpretačne realizovala scénickú hudbu k filmom, rozprávkam, divadelným hrám, pásmam, a pod. Značná čast jej kmeňového repertoáru, ako i ďalšej tvorby je nahraná v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii, ako aj v iných, komerčných médiách.

Hudobný prejav skupiny je charakteristický prepracovaným viachlasným spevom a capella, s vlastným sporadickým inštrumentálnym doprovodom (gitara, lutna, historické dychové nástroje, rytmika), pričom nie zriedkavá je aj spolupráca s významnými inštrumentálnymi umelcami a telesami.

V repertoári, zameranom od starej (sakrálnej, svetskej) až po súčasnú vokálnu tvorbu, nielen z územia Slovenska, je možné nájsť: duchovné piesne, renesančné piesne, madrigaly, ľudové piesne, vianočné koledy a černošské spirituály.

Skladby skupina interpretuje jednak z pôvodných zápisov, ako i vo vlastných úpravách a v úpravách známych hudobných skladateľov.

Zdroj: www.sklomusic.sk

Newsletter
Detská knižnica