Świrek Krzysztof

obrázok

Pôsobnosť
Poľsko

Typ autority
Filmový kritik

Životopis
Filmový novinár na voľnej nohe. Vyštudoval žurnalistiku a v súčasnosti je doktorandom v odbore sociológia na Varšavskej univerzite. Píše pre najdôležitejšie filmové periodiká v Poľsku, mesačník Kino (od roku 2006) a online magazín orientovaný na kultúru dwutygodnik.com (www.biweekly.pl – od roku 2009). V roku 2009 vyhral národnú súťaž pre mladých kritikov a bol členom medzinárodnej poroty kritikov na 9. ročníku MFF Era Nové horizonty (Vroclav, Poľsko). V rokoch 2009 a 2010 bol spravodajcom najväčších poľských filmových webových portálov na MFF Varšava a jedným zo spoluautorov knihy Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema (2010).

Zdroj: www.cinematik.sk

Newsletter
Detská knižnica