Vadocký Daniel

obrázok

Pôsobnosť
Slovenská republika

Typ autority
Filmový kritik

Životopis
Vadocký vyštudoval odbor filozofia na Trnavskej univerzite a filmovú vedu na VŠMU v Bratislave, kde neskôr na Katedre filmovej vedy a multimédií prednášal filozofiu a estetiku. V rôznych časopisoch a novinách publikoval články zaoberajúce sa svetovou kinematografiou, filmovou históriou a teóriou. Je spoluzostavovateľom súťažnej sekcie krátkych filmov a tiež nesúťažnej sekcie celovečerných filmov Focus na MFF Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Pracoval tiež ako programový koordinátor na MFF Bratislava a za posledné roky bol členom medzinárodných porôt na festivaloch vo Vroclave, Tallinne, Tokiu, Prahe a Uppsale. V súčasnosti je vedúcim obchodného oddelenia v Národnom filmovom archíve v Prahe.

Zdroj: www.cinematik.sk

Newsletter
Detská knižnica