obrázok

Materská škola E. F. Scherera, Piešťany

Kategórie
inštitúcie, školy, školy materské

Adresa
E. F. Scherrera, 40
Piešťany
921 01

riaditeľ, Bc. Slivová Marta

Materská škola E. F. Scherera je 6-triedne predškolské zariadenie, ktoré poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase od 6.00 do 16.30 h. Sídli v v prenajatom priestore Základnej školy E. F. Scherera so samostatným vchodom.

Kľúčové slová
školy, materské školy
Newsletter
Detská knižnica