obrázok

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru

Adresa
Dúbravská cesta, 11
Bratislava
845 32

riaditeľ školy, akad. maliar Pagáč Milan
Tel.: +421 2 59 30 62 11
Fax: +421 2 54 79 34 66
E-mail: suvba@centrum.sk

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Pomenovaná je podľa svojho zakladateľa a prvého riaditeľa Josefa Vydru, ktorý bol historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg. Terajší program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy pôvodnej Školy umeleckých remesiel a vytvára základnú osnovu poslania súčasnej Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru.
V súčasnosti má škola tieto študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, úžitková fotografia, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

Newsletter
Detská knižnica