Žatkuliaková Lucia

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Vyštudovala Ateliér ilustrácie u prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Jej diplomová práca Spíme, snívame v roku 2015 získala cenu Slovenskej národnej knižnice. Absolvovala študijné pobyty na Desingskolen Kolding v Dánsku a na Haute école des arts du Rhin vo Francúzsku, oba so zameraním na ilustráciu. Príbehy si občas sama vymýšľa a baví ju obrázky aj rozanimovať. Tvorí hlavne s tabletom, fixkami a akrylovými farbami. Vytvorila ilustrácie ku knihe Michaila Bulgakova Majster a Margaréta (Slovart, 2019). Momentálne pracuje ako výtvarná redaktorka pre vydavateľstvo Slovart.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica