obrázok

Mgr. Kukurugyová Radka

Životopis
Vyštudovala tvorivú dramatiku na Divadelnej fakulte JAMU v Brne a učiteľstvo hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Vyučovala metodiku tvorivej dramatiky a hudobnej výchovy, tvorivú dramatiku, základy dramaturgie a dejiny divadla na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave.
Je autorkou učebníc pre študentov stredných škôl v oblasti animačnej práce. Vedie kurzy tvorivej dramatiky pre deti a pre dospelých

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica