Združenie rozhlasových tvorcov

Adresa
Mýtna 1, P.O.BOX 55
Bratislava
817 55 Bratislava

Mgr. Vladimír Fišera
Tel.: 02/57 72 34 08, 02/ 57 72 34 36
E-mail: fisera@slovakradio.sk, panakova@slovakradio.sk

Združenie rozhlasových tvorcov bolo založené 1.6.1990.
Združenie rozhlasových tvorcov predkladá Literárnemu fondu návrhy na udelenie cien a prémií za rozhlasovú tvorbu.

Newsletter
Detská knižnica