obrázok

Český rozhlas

Adresa
Vinohradská 12,
Praha 2
120 99 Praha 2


Tel.: +420 221 551 111
Fax: +420 224 222 223
E-mail: podatelna@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz

Český rozhlas (ČRo) je český verejnoprávny subjekt, ktorý poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania. Vznikol ako nástupca Česko-slovenského rozhlasu, ktorý začal vysielať 18. mája 1923. Centrála sa nachádza v Prahe, regionálne štúdiá sú v krajských mestách. V súčasnosti Český rozhlas prevádzkuje 4 celoplošné a 12 regionálnych rádií, 4 digitálne internetové streamy a 1 stanicu s vysielaním pre zahraničie. Signál šíri sieť pozemných vysielačov v analógovej i digitálnej forme, operátori káblových rozvodov, satelit Astra 3A a všetky stanice sú dostupné aj na internete.

Newsletter
Detská knižnica