Murgaš Tomáš

Typ autority
Autor

Životopis
Je autorom knihy Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (E. J. Publishing, 2019), ktorú ilustrovala Marta Matus.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica