obrázok

Mgr. Jančovič Peter, PhD.

Pôsobnosť
Piešťany

Životopis
Narodil sa v Piešťanoch. Vyštudoval geografiu, ekológiu a pedagogiku a absolvoval doktorandské štúdium programu Environmentalistika – Ochrana a využívanie krajiny na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas doktorandského štúdia a po jeho ukončení pracoval ako vysokoškolský pedagóg. Pracoval ako environmentalista vo viacerých súkromných spoločnostiach a tiež v samospráve. V rokoch 2014-2018 pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a predseda Komisie pre životné prostredie. V roku 2018 sa stal primátorom mesta Piešťany.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica