Janků Peter

Typ autority
Intendant Rádia Devín, hudobník, dramatik, RTVS

Životopis
Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (filozofia, výtvarná výchova) a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (scénické a kostýmové výtvarníctvo). V roku 2011 získal titul PhD. na Ústave umeleckej a literárnej komunikácie UKF v Nitre a v roku 2019 titul ArtD. v študijnom odbore réžia a dramaturgia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako umelecký šéf výpravy a zástupca umeleckého šéfa Opery v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Architektonicky navrhol priestor divadla Theatrium v budove Presscentra na Pribinovej v Bratislave, kde pôsobil aj ako umelecký riaditeľ. Neskôr zastával pozíciu riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla a od novembra 2017 je šéfdramaturgom Rádia Devín. V roku 2010 sa stal laureátom súťaže Dráma 2010 ako aj ceny Slovenského rozhlasu za divadelnú hru Kamene života, ktorá bola v roku 2012 zaradená medzi 120 najlepších európskych divadelných hier. Pre Slovenský rozhlas napísal a zrežíroval rozhlasové hry Prázdne miesta, Tesár, Labutia pieseň slávneho Slovana, Hranice svätosti a Obeť svätej čistoty.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica