Literárne informačné centrum

Adresa
Nám. SNP 12,
Bratislava
812 24

riaditeľka LIC, Vallová Miroslava
Tel.: +421 2 204 735 06
Fax: +421 2 529 645 63
E-mail: lic@litcentrum.sk, riaditel@litcentrum.sk

Je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí.

Newsletter
Detská knižnica