obrázok

Bendová Krista (1923 - 1988)

Typ autority
Poetka, spisovateľka, prekladateľka

Životopis
Už počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici začala uverejňovať básne, ktoré boli výrazne zamerané proti fašistickej ideológii. V slovenskej literatúre má však trvalé miesto ako jedna z najvýraznejších autoriek pre deti a mládež – svojou bohatou tvorbou sa zaslúžila o rozvoj modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Pracovala ako redaktorka literatúry pre deti vo vydavateľstve Pravda, Zväze česko-slovenských spisovateľov, v časopise Roháč a v denníku Pravda. Za svoju tvorbu obdržala niekoľko významných ocenení: Nositeľka národnej ceny (1949), Nositeľka československej ceny mieru (1962), Cena Fraňa Kráľa (1969). Z poézie pre deti: Čačky-hračky (1949), Ako Jožko Pletko poplietol si všetko (1955), Bola raz jedna trieda (1956), Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko (1959), atď. Próza pre deti: najznámejšie sú Osmijankove rozprávky (napr.: Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách, o princeznách, o vtáčikoch, o detektívoch, atď.)., Opice z našej police (1966), Brumlíčkove rozprávky (1994) a mnohé ďalšie. Okrem literárnej činnosti sa venovala prekladaniu z českého a ruského jazyka.

Zdroj: http://www.osobnosti.sk
Zdroj: http://www.litcentrum.sk

Odkazy

Knihy (33)

Newsletter
Detská knižnica