obrázok

Moravčík Štefan (1943)

Narodený
22. 12. 1943

Typ autority
slovenský básnik, prozaik, esejista a prekladateľ

Životopis
Absolvoval štúdium na filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor filozofia – dejepis. Pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran. V rokoch 1972 – 1976 pracoval v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v Zväze slovenských výtvarných umelcov. Od roku 1981 bol redaktorom vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a od roku 1994 bol šéfredaktorom časopisu Slovenské pohľady.
Prvé diela publikoval v študentských časopisoch Echo a Reflex, v literárnom časopise Mladá tvorba a v časopise Slovenské pohľady. Zúčastňoval sa literárnych polemík a napokon v roku 1969 debutoval i knižne zbierkou básní Slávnosti baránkov. Okrem básnických zbierok napísal aj prozaické i básnické diela pre deti a mládež: Záhorácke povesti (1998), Videl to svet? (2005), Ako klobúk stratil hlavu (2006), Zimkomriavky (2006), Povesti o slovenských hradoch (2010) či Veselé potulky po Slovensku (2013).

Odkazy

Knihy (68)

Newsletter
Detská knižnica