Čizmazia Karol (1954)

obrázok

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 12. januára 1954 v Bratislave. Je členom Slovenskej únie karikaturistov a participoval na početných výstavných podujatiach v mnohých krajinách Európy a sveta. Od roku 1981 publikuje v slovenských i zahraničných periodikách. Jeho kresby sú súčasťou viacerých knižných publikácií. Vystavoval v Rakúsku, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach či na Európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy, kde bol jedným z karikaturistov nominovaných na ocenenie Zlatý Gunár. V roku 2013 bol menovaný za člena Akadémie humoru pre karikatúru na festivale Kremnické gagy. Založil internetovú galériu európskej karikatúry „Cartoon Gallery“, ktorá prezentuje tvorbu popredných slovenských a európskych karikaturistov. Žije a tvorí v Bratislave.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica