obrázok

Balogh Juraj (1975)

Ďalšie mená
Ďuro Balogh

Typ autority
Ilustrátor, grafický dizajnér

Životopis
Narodil sa v Bratislave. Vyštudoval grafický dizajn na VŠVU v Bratislave, kde niekoľko rokov pôsobil ako asistent, neskôr pracoval v reklamnej agentúre ako art director. Popri štúdiu na VŠVU príležitostne spolupracoval so slovenskými grafickými štúdiami a uplatnil sa aj ako autor storyboardov pre reklamné agentúry. V tomto čase sa podieľal aj na grafických realizáciách pre tretí sektor, konkrétne Greenpeace, Ľudia proti rasizmu a Slobodu zvierat. V súčasnosti pôsobí na voľnej nohe ako ilustrátor a grafický dizajnér. Vo svojej ilustrátorskej tvorbe sa venuje predovšetkým detskej a reklamnej ilustrácii, karikatúre a komiksu Je spoluzakladateľom Asociácie ilustrátorov (www.asil.sk), organizácie propagujúcej mladú slovenskú ilustráciu a tiež úzko spolupracuje s grafickým štúdiom Calder Design Community. V rokoch 2001 – 2002 uverejňoval kreslené vtipy v spoločensko politickom týždenníku ČAS. V roku 2002 publikoval pravidelné komixové stripy pod názvom Doktor Pundor, na ktorých spolupracoval so Shootym. Spolupracoval aj s ďalšími periodikami – ženský magazín Rebecca, denník SME, EuroTelevízia, Šarm, Rodina, NotaBene, Big Interview, Materidouška. Je autorom ilustrácii k detským knihám Hádali sa hádanky, Hlavolamy čo zvládneme hravo sami (Jozef Pavlovič), Hľadám lepšiu mamu, Lepší otec v hrsti, ako kamoš na streche, Psia škola kocúra Červenochvosta, Nejdem a basta (Gabriela Futová), Rozprávky z palety (Ján Uličiansky, Peter Palik), Zelené jelene (Ľubomír Feldek), Pippi Dlhá Pančucha (Astrid Lindgrenová), Johanka v Zapadáčiku, Zlom väz, Johanka (Toňa Revajová). Okrem knižných titulov sa jeho tvorba objavila aj v slovenských detských periodikách Zornička a Včielka. Zúčastnil sa mnohých skupinových výstav na Slovensku, ale aj v Českej republike či v poľskom Krakove. Žije a tvorí v Bratislave.
V roku 2016 vyšlo vo vydavateľstve Slovart tretie vydanie úspešnej knižky Dušana Dušeka Pištáčik, tentokrát práve s ilustráciami Juraja Balogha. Kniha bola ocenená titulom Najkrajšia detská kniha jesene 2016.

Odkazy

Knihy (22)

Ocenenia
Najkrajšia detská kniha jesene 2016
Newsletter
Detská knižnica