obrázok

Taussig Pavel (1933)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 24. novembra 1933 v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, bol redaktorom v Bratislave, od októbra 1968 vo Frankfurte/M. v Nemecku. Od r. 1996 je dôchodca. Je členom Slovenskej a čestným členom Českej únie karikaturistov. Zúčastňuje sa karikaturistických súťaží a mal niekoľko samostatných výstav (Bratislava, Praha, Hradec Králové, Frankfurt/M., Viedeň, Toronto a Piešťany). Je laureátom ceny Zlatý Gunár za celoživotné dielo na Kremnických gagoch 2012.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica