obrázok

Starý Pavel (1942)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Narodil sa 14. augusta 1942 v Mladej Boleslavi. Žije a tvorí v Prahe. Výtvarne sa vzdelával pri štúdiu v Prahe. Hľadá nové spôsoby výtvarného vyjadrenia v maľbe i počítačovej grafike. Napriek tomu však zostáva najmä kresliarom, karikaturistom, či už ako ilustrátor alebo vo svojej voľnej tvorbe, ktorú publikoval snáď vo všetkých novinách a časopisoch. Zúčastňuje sa rôznych domácich i medzinárodných súťaží kresleného humoru, v ktorých získal celý rad ocenení.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica