obrázok

Trančík Dušan (1946)

Narodený
26. 11. 1946, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Režisér, filmový režisér, autor filmu Optimista (o Ľ. Winterovi), vysokoškolský pedagóg.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 28.)

Životopis
Narodil sa síce v Bratislave, ale v Piešťanoch začal chodiť do druhej triedy ľudovej a zmaturoval na miestnom gymnáziu, vtedy Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Absolvent pražskej FAMU, od roku 1969 režisér Slovenského filmu v Bratislave. Debutoval krátkym filmom "Fotografovanie obyvateľov domu", za ktorý získal Hlavnú cenu na dokumentaristickom festivale roku 1970 v Karlových Varoch. Pracoval ako režisér krátkych filmov Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave. Za medailón o básnikovi Jánovi Smrekovi "Vydýchnuť" získal Hlavnú cenu ARS filmu Kroměříž v roku 1972. Za krátky film "Vrcholky stromov" obdržal v Lipsku Striebornú holubicu a Cenu filmových novinárov na Medzinárodnom filmovom festivale v Moskve. Za reláciu "Ráčte vstúpiť" bol ocenený na Prix Danube 1977. Debutujúci celovečerný film "Koncert pre pozostalých" (1976) získal Striebornú cenu na festivale neorealistických filmov v talianskom Aveline. V roku 1978 sa prezentoval filmom "Víťaz", "Fénix" (1981), "Štvrtý rozmer" (1983), "Iná láska" (1985), "Mikola a Mikolko" (1987), "Keď hviezdy boli červené" (1990). V roku 1998 natočil pre Českú televíziu dokument "Tisovy stíny", odpremietaný v priestoroch Malej scény MsKS v Piešťanoch dňa 27. 11. 1998.
Medzi jeho úspešné diela patrí aj film "Optimista" (2008), polohraný dokument o Ľudovítovi Winterovi, zakladateľovi piešťanských kúpeľov, slávnostne odpremiérovaný v Kultúrno - spoločenskom centre Fontána za účasti potomkov Winterovcov. Za tento film získal Cenu primátora Piešťan.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica