obrázok

Naše deti si oriešok zaslúžia

Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, neskôr pracoval na rôznych miestach v oblasti kultúry. Pôsobil vo vydavateľstvách Mladé letá, Obzor a Tatran. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva IKAR. Bol prvým predsedom Združenia vydavateľov a kníhkupcov na Slovensku. Od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa Medzinárodného umenia pre deti BIBIANA v Bratislave. Na festivale Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa zúčastnil ako predstaviteľ BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti – jedného z hlavných partnerov festivalu.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Peter Tvrdoň (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica