Zázračný oriešok spája

obrázok
Pracovníčka Ministerstva kultúry, sekcie umenia a štátneho jazyka. Na festivale Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe zastupovala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ľubica Ďurišinová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica