Festival rozhlasových rozprávok postúpil o ďalší level

obrázok
Vydavateľka, redaktorka. V minulosti pracovala vo vydavateľstve Perfekt. Od roku 2011 vedie vlastné vydavateľstvo Trio Publishing, v ktorom je jej zámerom vydávanie pôvodných autorov detskej literatúry aj beletrie a literatúry faktu pre dospelých. Jej edícia Analfabeta Negramotná / Čítame s porozumením, ktorú pripravuje so známou literárnou vedkyňou Timoteou Vráblovou, pomáha učiteľom, výchovným pracovníkom, rodičom, knihovníkom, ale predovšetkým deťom vnímať čítaný text s porozumením. Viacero jej kníh získalo ocenenia v súťaži BIBIANY, Medzinárodného domu umenia pre deti.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Magdaléna Fazekašová (Účastník interview)
Akcia: ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2014, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica