Pohádkové Česko na piešťanskom oriešku

obrázok
Je riaditeľkou slovenskej sekcie českej centrály cestovného ruchu CzechTourism. Vzdelanie získala na Masaykovej univerzite v Brne v špecializácii cudzie jazyky a na Pedagogickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci v oblasti medzinárodné štúdiá. Takmer 15 rokov pôsobila vo vedení Palackého univerzity. Na Zázračnom oriešku sme ju privítali ako zástupkyňu jedného zo zahraničných partnerov festivalu, agentúry CzechTourism, ktorá na sprievodných podujatiach prezentovala svoje aktivity. O výstave Pohádkové Česko, ktorá sa počas Zázračného orieška uskutočnila v piešťanskom nákupnom centre Aupark, nám porozprávala v krátkom rozhovore.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Nora Gill (Účastník interview)
Akcia: Pohádkové Česko, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 20. 05. 2014

Videá

Newsletter
Detská knižnica