Knihy Marty Šurinovej učia deti láske k prírode

obrázok
Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, pôsobila ako učiteľka telesnej výchovy a biológie, koordinátorka propagácie a osvety v ZOO, redaktorka a inšpektorka. Spolupracovala s redakciu časopisu Lastovička, neskôr aj so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Pracovala ako redaktorka v časopisoch Včielka, Ohník a Elektrón. Debutovala v roku 1981 vo vydavateľstve Mladé letá knižkou Zvieratá a ich mláďatá. Neskôr v tom istom vydavateľstve vyšla knižka Kde bývajú zvieratá, ocenená Prémiou Slovenského literárneho fondu v roku 1989. Deťom sú venované aj jej ďalšie tituly Deti v zelenom (1996) a Krajinka s koníkom (2010). Do piešťanskej knižnice zavítala 9.6.2015, aby mladým čitateľom predstavila svoju novú knižku s názvom Záhada čarovného vajíčka.

Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
Marta Šurinová (Účastník interview)
Akcia: Záhada čarovného vajíčka, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 09. 06. 2015
Newsletter
Detská knižnica