obrázok

Súčasná škola čitateľstvo viac hatí ako mu pomáha

Eva Pršová pracuje ako vysokoškolský pedagóg Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhé roky sa venuje literatúre pre deti a tvorivej dramatike, ktorú vyučuje za vysokoškolskou katedrou. Študentov oboznamuje s tvorivou dramatikou ako metódou rozvoja osobnosti smerom dovnútra aj navonok a ako metódou vyučovania predmetov naprieč osnovami.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Eva Pršová (Účastník interview)
Akcia: Ako hravo čítať, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 11. 2015
Newsletter
Detská knižnica