obrázok

Osmijanko pomáha deťom aj učiteľom

Miroslava Biznárová pracuje ako riaditeľka neziskovej organizácie Osmijanko. Pôsobila ako manažérka vo vydavateľstve BUVIK. V roku 2003 založila so šéfredaktorkou vydavateľstva Máriou Števkovou organizáciu Osmijanko a spoločne vypracovali celoslovenský čitateľský projekt Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa ZŠ. Organizuje semináre pre pedagógov cielené na rozvoj zážitkového čítania a čítania s porozumením, tvorivé dielne pre deti.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Miroslava Biznárová (Účastník interview)
Akcia: Ako hravo čítať, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 11. 2015
Newsletter
Detská knižnica