obrázok

Čím rozosmiala arabistka Emíre Khidayer deti v knižnici?

Emiré Khidayer sa narodila sa v Piešťanoch, ukončila štúdium arabistiky a islamistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako diplomatka pôsobila v Egypte, Kuvajte a Iraku. Po ukončení diplomatickej kariéry pracuje v oblasti obchodu a informačných technológií. Venuje sa etnografii, kulturológii a politike krajín Blízkeho Východu. Prostredníctvom aktivít občianskeho združenia Pro Oriente, ako aj rozhlasovými reportážami približuje arabský svet slovenskému publiku. Je advokátkou medzikultúrneho dialógu.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Emíre Khidayer (Účastník interview)
Akcia: Čítame s vami, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 05. 11. 2015
Newsletter
Detská knižnica