obrázok

2 x 30 rokov v živote rozprávkara

Spisovateľ, dramatik, dramaturg a autor rozhlasových a divadelných hier a kníh pre deti Ján Uličiansky tento rok oslávil svoje 60. narodeniny.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ján Uličiansky (Účastník interview)
Akcia: ...VŠETKO JÁNA ULIČIANSKEHO..., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 12. 2015
Newsletter
Detská knižnica