obrázok

Ján Uličiansky je ako súkromný premietač v mojej hlave

Ľuboslav Paľo študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Po ukončení štúdia na VŠVU absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii . Na VŠVU vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy. Ilustračnú tvorbu vystavoval v mnohých krajinách – SR, ČR, Japonsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Portugalsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Čína, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Chorvátsko. Absolvoval workshopy (workshop BIB, Museum of Modern Art Shiga-Japonsko, Academy of Fine Arts Katowice- Poľsko) a prednášky. Ilustroval viac ako 30 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Anglicku., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí ( Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Bienále ilustrácií Oita). Spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ľuboslav Paľo (Účastník interview)
Akcia: Z čarovného klobúka pána rozprávkara, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 12. 2015
Newsletter
Detská knižnica