obrázok

Ilustrátorskou výzvou bolo nakresliť neviditeľného vtáčika

Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Venuje sa voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Ilustroval viac ako 40 kníh, niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, U.K., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita v Japonsku). Viaceré jeho knihy sú komplexným autorským dielom, v ktorom je autorom textu aj ilustrácií (Haló, haló, pani Mačka, Kde je Afrika?). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy. Spolu so spisovateľkou Máriou Lazárovou zavítali počas tohtoročného mesiaca knihy na besedu do piešťanskej knižnice.

Aktéri:
Martina Marová (Autor interview)
Ľuboslav Paľo (Účastník interview)
Akcia: Adam a čarovná šmykľavka, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 02. 03. 2016
Newsletter
Detská knižnica