obrázok

Vlado Král ilustruje na vidieku: Tri prasiatka však nechovám

Nová dvojitá knižka z vydavateľstva Buvik sa dočkala svojho oficiálneho uvedenia do života v piešťanskej knižnici. Krst unikátneho diela pre deti sa niesol v znamení trojok - tri prasiatka uzreli svetlo sveta tretieho tretí. Kniha prináša z jednej strany rozprávku Margity Príbusovej O troch prasiatkach a z druhej príbeh Márie Rázusovej - Martákovej Ako šlo vajce na vandrovku. Vydavateľky s ilustrátorom ju uviedli do života symbolicky. Tak ako si tretie prasiatko postavilo domček murovaný a ubránilo sa tým pred zlým vlkom, ktorý ho nedokázal sfúknuť, “krstilo sa” vozíkom tehál. Unikátne dielo, v ktorom je jedna rozprávka vždy hore nohami a pri jej čítaní je potrebné knižku otočiť, je v Buviku už druhou dvojknihou. Vlado Král podobne pred troma rokmi ilustroval knižku, ktorá ukrýva z jednej strany príbeh o poslušných a z druhej o neposlušných kozliatkach. V rozhovore sa pochválil aj jej obrovským úspechom.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Vladimír Král (Účastník interview)
Akcia: Tri prasiatka na vandrovke, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 03. 03. 2016

Videá

Newsletter
Detská knižnica