obrázok

Za každým úspechom je náročná práca

Vydavateľka, redaktorka. V minulosti pracovala vo vydavateľstve Perfekt. Od roku 2011 vedie vlastné vydavateľstvo Trio Publishing. Jeho zámerom je vydávanie pôvodných autorov detskej literatúry aj beletrie a literatúry faktu pre dospelých. Viacero kníh z tohto vydavateľstva získalo rôzne ocenenia.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Magdaléna Fazekašová (Účastník interview)
Akcia: Lapinovci z letiska, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 14. 06. 2016
Newsletter
Detská knižnica