Rozhlasovej rozprávke želám viac poslucháčov s uchom na rádiu

obrázok
Ľubica Ďurišinová pracuje na Ministerstve kultúry SR v sekcii umenie a štátny jazyk, v rámci ktorej má rezort v gescii dotačný systém programu Umenie. Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe sa pravidelne uchádza o štátnu podporu. Ministerstvo kultúry venuje festivalu svoju pozornosť a financie a považuje ho za ťažiskové podujatie v oblasti detskej literatúry na Slovensku. Ľubica Ďurišinová sa osobne zúčastnila na viacerých podujatiach 9. Zázračného orieška.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Ľubica Ďurišinová (Účastník interview)
Akcia: Štvorcové oriešky / Slniečko / KDE BOLO TAM (BOLO) je! Dobšinského rozprávky v podaní šupkárov * - vernisáž, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 18. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica