obrázok

Zázračný oriešok zreje ako víno

Peter Čisárik je divadelný a scénický výtvarník, maliar a pedagóg, tvorca ceny Zázračný oriešok 2001. Narodil sa v Tepliciach v Českej republike. Stredoškolské vzdelanie získal v odbore keramika a grafika na Strednej priemyselnej škole v Košiciach, na DAMU v Prahe vyštudoval scénografiu a bábkarstvo. Svoj talent využil ako scénograf v košickom Bábkovom divadle. Niektoré projekty (Puk, Šťastný princ, Malá morská panna, Krajina Zázračno) predstavovali v čase vzniku „malú revolúciu“ v ponímaní modernej imaginatívnej scénografie. Najmä jeho spolupráca s Jánom Uličianskym výrazne pozdvihla úroveň tohto divadla. Ich názorová príbuznosť a tvorivé porozumenie vyústilo postupne aj do spolupráce ilustrátora a spisovateľa. Peter Čisárik ilustroval niekoľko kníh Jána Uličianskeho (Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Pán Prváčik, Čarovný chlapec), ale aj Daniela Heviera (Konor) či Márie Ďuríčkovej (O Guľkovi Bombuľkovi). Diela Máme Emu a Veverička Veronka vyšli aj v Taliansku. Vo svojich dielach vytvára obrazovú paralelu k moderným poetickým rozprávkam, akési veľkoplošné obrázkové priestorové divadlo, ktoré je schopné i samostatne esteticky pôsobiť a fungovať. Je nevšedným ilustrátorským talentom, básnikom obrazu s osobitnou poetikou zakorenenou čisto v bábkoscénografickej praxi, v divadle. Za svoju tvorbu získal niekoľko prestížnych ocenení – Cenu Ľudovíta Fullu (1997), Cenu Ministerstva kultúry SR (1993, 2001), nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena, Juhoafrická republika (2004). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Piešťany navštívil v rámci podujatia Zázračný oriešok 2016, na ktorom sa ocitol ako vedúci výtvarného workshopu Čo sa skrýva v oriešku aj ako vedúci pedagóg vystavujúcich študentov bábkarskej tvorby VŠMU na výstave Štvorcové oriešky.

Aktéri:
Katarína Beňová (Autor interview)
Peter Čisárik (Účastník interview)
Akcia: Čo sa skrýva v oriešku, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 18. 05. 2016
Newsletter
Detská knižnica